En gemensam fest med guldkant för hela Lyckseles näringsliv

Guldkalaset 2017
©Akvafjell
previous arrow
next arrow

Vinnare, utmärkelser och nomineringar 2023

Årets Företagare

Vinnare utses av Företagarna

Priset Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare.

Kriterier: Företagaren ska…

 • inneha ett betydande ägande av företaget
 • aktivt driva företaget
 • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
 • genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
 • visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
 • ha uthålligt god lönsamhet
 • inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

De nominerade

Vinnare 2023 | Motivering
Fredrik Linder och Anders Linder, FA Teknik
Nichlas Vallner, Vallners El & Mekaniska
Anton Israelsson, Nya Norrlist

Årets butik

Vinnaren utses av Lycksele Handel

Kriterier:

 • Butiken ska ha god lönsamhet, inga betalningsanmärkningar samt sunda finanser under den senaste 3-års perioden.
 • Butiken ska vara väletablerad
 • Arbeta med aktiv personalpolitik
 • Att genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för Lycksele.

Vinnare 2023: Dollarstore | Motivering

Årets Exportpris

Vinnaren utses av Västerbottens Handelskammare, styrelsens västra kretsen

Priset: Syftet med priset är att visa på goda exempel av exporterande företag samt att stimulera fler företag att utveckla sin verksamhet genom att satsa på exportverksamhet.

Kriterier:
Priset tilldelas ett företag som med hänsyn till sina resurser, på ett betydande sätt har utvecklat sin verksamhet genom att lyckas på en internationell marknad.
Företaget ska under de senaste åren ha ökat sin exportandel vilken ska uppgå till en betydande del av omsättningen

Företaget ska ha sitt säte i Lyckseleregionen.

Vinnare 2023: Nordlo | Motivering

Årets Tillväxtföretag

Vinnaren utses av Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kriterier:

Tillväxtföretag är företag som under den senaste treårsperioden haft en stadig tillväxt med omsättningsökning, som nyanställer och går med vinst.

Företaget ska både vara verksamt och ha sitt säte i Lycksele kommun.

Företaget ska vara stabilt och med sunda finanser.

Vidare ska företaget bedrivas som aktiebolag och vara ett föredöme genom att aktivt arbeta för hållbar utveckling, såväl den sociala och ekonomiska som den miljömässiga, i enlighet med Agenda 2030.

De nominerade

Hotell Lappland
Vinnare 2023 | Motivering
Hultins El
Hantverksgruppen

Årets Hållbarhetsföretag

Vinnaren utses av Region Västerbotten

Kriterier:
Årets Hållbarhetsföretag är ett företag som genom medvetet arbete med hälso-, miljö- eller jämställdhetsfrågor byggt en stabil grund för långsiktigt bestående verksamhet.

De nominerade

Vinnare 2023 | Motivering
Nordlo
Kristineberg Fritid ekonomisk förening
Paus hos Jeanette

Årets Nystart

Vinnaren utses av SMÅA

Kriterier:
Utmärkelsen Årets nystart ges antingen till ett nystartat företag, som bidragit till ett rikare utbud i Lycksele kommun, eller till ett redan etablerat företag som på något sätt ställt om sin verksamhet för att möta upp en ständigt föränderlig omvärld.

De nominerade

Vinnare 2023 | Motivering
Lycksele Bokhandel
Veterinär Volkan Bilmez
Studio Luxe

Årets Microföretag

Vinnaren utses av Företagarna, Lycksele Handel, Västerbottens Handelskammare, Region Västerbotten, SMÅA och Lycksele kommun.

Kriterier:
Årets Microföretag är ett företag med max 4 medarbetare inkl ägare, som genomfört nyetablering, lanserat ny produkt eller tjänst, eller på annat sätt väckt positiv uppmärksamhet.

De nominerade

Gruv El AB
Foresta AB
Vinnare 2023 | Motivering
ReCloset AB

Årets Guldklimp

Vinnaren utses av Företagarna, Lycksele Handel, Västerbottens Handelskammare, Region Västerbotten, SMÅA och Lycksele kommun

Kriterier:
Årets Guldklimp är ett företag eller en person som genom sitt agerande och sitt engagemang bidragit till positiv utveckling i kommunen eller hjälpt någon annan att lyckas bättre i sitt företagande. En guldklimp delar med sig av sin erfarenhet och kunskap, engagerar sig även utanför den egna verksamheten, bidrar med sitt nätverk och gläds åt andras framgång.

Vinnare 2023: Anders Thiger | Motivering

Scroll to top