En gemensam fest med guldkant för hela Lyckseles näringsliv

Guldkalaset 2017
©Akvafjell
previous arrow
next arrow

Utmärkelser och nomineringar 2013

Årets Företagare 

Vinnare utses av Företagarna

Priset
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun logo regnet
och som fungerar som en förebild för andra företagare.

Kriterier:
Företagaren ska…

inneha ett betydande ägande av företaget
aktivt driva företaget
ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
ha uthålligt god lönsamhet
inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

De nominerade: Se även video här >>

Mikael Eriksson o Nicke
Lindström
Per Bertheim logo regnet Vinnare 2013 – Willy Bjuhr
Qt3 260 SportDyk 260 Autotjänst2 260
QT Systems

Det innovativa företaget som tar fram digitala lösningar med kunden i fokus. Sedan 2001 har QT designat egna produkter och system, främst till fastighetsbranschen, där tvättstugebokning är ett framgångsrikt
exempel. Under 2012 har bolaget nästan dubblerat omsättningen och sedan gått
från 8 till 12 anställda. Personalen servar kunder i hela landet med professionell support som är QT Systems styrka.
För att förbättra och utveckla produkter till nya smarta lösningar krävs att både ledning och medarbetare är innovativt teknikorienterade.

  Lycksele Sport & Dyktjänst

Per driver sedan 1984 företaget som VD med sin bror som delägare. I början var inriktningen främst försäljning av dyk- och sportutrustning samt utbildning av sportdykare. Idag utgör ca 90% av verksamheten s k anläggningsdyk i huvudsak norr om Indalsälven. Det innebär grovarbete under vatten med inspektioner, åtgärder samt uppföljning. Dessutom arbetar man för Räddningstjänsten med eftersök samt bärgning vid olyckor. Nyckeln till framgångarna ligger i god service och kvalité som har lett till gott rykte i hela landet. Idag sysselsätter företaget 15 personer varav 5 är anställda.

  Autotjänst

Företaget startades av Willys pappa redan 1989 och ca 2005 tog Willy över och är idag ensam ägare. Service och reparation av bilar från gruvan i Kristineberg var inriktningen från början, sedan kom privatsidan. Idag utgör de två delarna ungefär 50% var av verksamheten med 4 arbetsplatser för varje. Autotjänst har vuxit lugnt och kontrollerat och har idag 10 medarbetare. Medarbetare som bor på annan ort tar ofta med kundens bil till verkstaden och återlämnar den efter arbetsdagens slut – en service som uppskattas.
Ett exempel på ambitionen att aldrig lämna en kund missnöjd. Utmärkande för verkstaden är den goda ordningen och de ljusa, fina
lokalerna. Man målar t o m om inköpta lyftar och andra maskiner i de egna färgerna.
Motivering >>>


Årets Butik Lycksele-Handel 150

Vinnaren utses av Lycksele Handel

logo regnet

Kriterier:
– Butiken ska ha god lönsamhet, inga betalningsanmärkningar samt sunda
finanser under den senaste 3-års perioden.
– Butiken ska vara väletablerad
– Arbeta med aktiv personalpolitik
– Att genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för Lycksele.

De nominerade: Se även video här >>

Karolina Ragnarsson, Veronica Staffansson  logo regnet Vinnare 2013 – Anders Ivarsson Linda Edmark
Skostället1 260 Coop2 260 Lindex2 260
Skostället

Butiken som drivits i Lycksele sedan 2000 är med i kedjan Eurosko vilket ger bra priser och koll på trender i modet. Sortimentet är brett med något för alla smaker; både herr, dam och barn. Systerbutiken finns i Vindeln. Service och engagerat bemötande präglar atmosfären, som både lokala kunder och besökare får uppleva. Nya fräscha lokaler med nytt läge i centrum har gett bättre exponering och ökat både kundtillströmning och försäljning.

  Coop

Coop i Lycksele är en modern färskvarubutik som helt enkelt tänker fortsätta vara bäst! För butikschefen är ledarskapet för de 25 anställda mycket viktigt men också att butiken ska inspirera och glädja kunderna. De speciella skyltarna i butiken, som ”pimp your gröt” har inspirerat kunder på så sätt att de fotat exponeringar till Tjuvtittat.se. Coop har byggt om och till, en manuell delidisk, fik samt förändrat hela butiken. Med en chef som vunnit pris som Årets ledare, Sveriges näst bästa kassörska och två semifinaler i Arla Guldko är Coop en butik man talar om.
Motivering >>>

  Lindex

2009 blev Lindex en del av handeln i Lycksele och är den enda Lindexbutiken i Västerbottens inland. Med devisen ”Leverera en modeupplevelse i världsklass” gör de 6 anställda sitt yttersta för sina kunder. Interna tävlingar både regionalt och nationellt stimulerar till att ständigt anta nya utmaningar och redan 2010 nominerades Lindex Lycksele till utmärkelsen Årets Butik inom Lindex som en av totalt 211 butiker i landet. Den jämförelse som görs varje dag butikerna emellan ger direkt signaler om försäljningens nivå.

 


Årets Export/Importföretag VHK-logo bla-sv 150

Vinnaren utses av Västerbottens Handelskammare, styrelsens västra kretsen

logo regnet
Priset:
Syftet med priset är att visa på goda exempel av exporterande företag samt
att stimulera fler företag att utveckla sin verksamhet genom att satsa på
exportverksamhet.

Kriterier:
Priset tilldelas ett företag som med hänsyn till sina resurser, på ett betydande sätt
har utvecklat sin verksamhet genom att lyckas på en internationell marknad.
Företaget ska under de senaste åren ha ökat sin exportandel vilken ska uppgå
till en betydande del av omsättningen

Företaget ska ha sitt säte i Lyckseleregionen.

Vinnare: Texor AB, Jonas Alenius

3J3A1653 350 texor

Motivering >>>

Vinnaren: Se även video här >>


 

Årets Tillväxtföretag lse kommun4-f 150

Vinnaren utses av Tillväxt- och planeringsutskottet, Lycksele kommun

logo regnet

Kriterier:
1. Tillväxtföretag är företag som:
– Ökar omsättningen
– Nyanställer
– Går med vinst
– Arbetar med jämställdhet som en tillväxtfaktor
2. Kriterierna gäller för den senaste treårsperioden och företaget ska
drivas på heltid.
3. Företaget bedrivs som aktiebolag.
4. Företaget ska vara stabilt och med sunda finanser
5. Företaget ska både vara verksamt och ha sitt säte i Lycksele Kommun
6. Priset kan omfatta företag med ett flertal eller få anställda
7. Företag som leds av både kvinnor eller män ska nomineras

De nominerade: Se även video här >>

Johannes Näslund logo regnet Vinnare 2013 – Fredric Ackermann, Britt-Marie Hallestig,
Carina Ackermann
Mats Lindström, Hans Nygårdh
Acon2 260  LillaBageriet1 260  Zaim2 260
ACON
Acon äger och driver en av Europas säkraste serverhall som är placerad i Lycksele. Bolaget bildades 2001 och har därefter ständigt utvecklats och mognat och har idag kontor både i Lycksele och Umeå. Acon tar hand om kunders IT-funktioner och arbetar utifrån ett fast pris koncept där de utgör kundens IT-avdelning. Genom fasta priser skapas gemensam målbild av en säker och tillgänglig IT-miljö där fokus ligger på förebyggande och långsiktigt arbete för att minimera störningar. Acon har inte bara en vision att vara den ledande aktören av att säkerställa kunders IT-funktioner utan även att skapa världens bästa arbetsplats.
  Lilla bageriet i Lycksele AB
Hög service och kvalitet kännetecknar Lilla Bageriet som med kort varsel löser de flesta beställningar och utmaningar. Med anor från 1947 är det viktigt att behålla de gamla baktraditionerna där allt bakas från grunden. De tre syskonen som driver företaget vill ständigt vara i framkant och har utvecklat företaget till tre caféer, renoverad och utbyggd lokal som inrymmer lunchservering och en helt ny kallskänksavdelning. Även nationellt är Lilla Bageriet med i olika tävlingar där man bland annat vunnit tävlingen Norrlands godaste bulle.
Lilla Bageriets klassiker glasswienerbrödet avnjuts gärna av besökare från när och fjärran.
Motivering >>>
  Z-AimZ-Aim är import- och exportföretaget som växer så det knakar. De egna innovationerna avlöser varandra vilket en Lazerdesignator och Piggy Bag är exempel på, men utbudet har överlag växt. Ett femtontal av produkterna är Z-Aims helt egna och de är störst på lockmedel i Sverige. Exporten på jakt- och fritidsprodukterna, där fiske numera
ingår, går främst till Norden, England och Spanien men även den lokala marknaden har växt. Därför planeras att utöka lokalytan och så småningom öppna en butik.

Nytt pris i år: Årets Mediepris PR logo rgb 150Lokaltidningen 150

logo regnet

GuldKalasets Mediepartners, Lokaltidningen och Pop & Rock delar i år ut priset Årets Mediepris. Syftet är att premiera ett företag eller en organisation som arbetat aktivt för att synas i mediebruset.

 

Kriterier:

Kriterier för Årets mediepris är: Årets medieprisvinnare är ett företag/organisation som genom sin offensiva marknadskommunikation stärkt sitt eget varumärke och samtidigt bidragit till att sätta Lycksele på kartan i positiv bemärkelse. Vinnaren ska vara verksam i Lycksele kommun.

Vinnare: Motorveckan

3J3A1547 350 motorveckan

Motivering >>>

Vinnare: Se även video här >>


Årets Microföretag

Vinnaren utses av Företagarna, Lycksele Handel, Västerbottens Handelskammarelogo regnet
och Lycksele kommun.

Kriterier:

Årets Microföretag är ett företag med max 4 medarbetare inkl ägare, som genomfört nyetablering, lanserat ny produkt eller tjänst, eller på annat sätt väckt positiv uppmärksamhet.

Vinnare: Muek, Mathias Munther

3J3A1452 350 muek

Motivering >>>

Vinnaren: Se även video här >>


Årets Guldklimp

Vinnaren utses av Företagarna, Lycksele Handel, Västerbottens Handelskammarelogo regnet
och Lycksele kommun

Kriterier:

Årets Guldklimp är ett företag eller en person som genom sitt agerande och sitt engagemang bidragit till positiv utveckling i kommunen eller hjälpt någon annan att lyckas bättre i sitt företagande. En guldklimp delar med sig av sin erfarenhet och kunskap, engagerar sig även utanför den egna verksamheten, bidrar med sitt nätverk och gläds åt andras framgång.

Vinnare: Marino Karlsson

3J3A1340 350 marino

Motivering >>>

Vinnaren: Se även video här >>


Årets Hållbarhetsföretag

Vinnaren utses av Företagarna, Lycksele Handel, Västerbottens Handelskammarelogo regnet
och Lycksele kommun

Kriterier:
Årets Hållbarhetsföretag är ett företag som genom medvetet arbete med hälso-,
miljö- eller jämställdhetsfrågor byggt en stabil grund för långsiktigt bestående verksamhet.

Vinnare: Miljöstäd Anita Hilding

3J3A1491 350 miljostad

Motivering >>>

Vinnaren: Se även video här >>

Scroll to top