En gemensam fest med guldkant för hela Lyckseles näringsliv

Guldkalaset 2017
©Akvafjell
previous arrow
next arrow

Utmärkelser och nomineringar 2015

Årets Företagare

Vinnare utses av Företagarna

Priset
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare.

Kriterier:
Företagaren ska…

inneha ett betydande ägande av företaget
aktivt driva företaget
ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
ha uthålligt god lönsamhet
inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Årets Företagare 2015 - Lycksele Industriservice

Vinnare: Lycksele Industriservice AB

Bolaget som bedriver de flesta former av verkstads- och byggsmide har varit verksamt i Lycksele sedan början av 80 – talet. I samband med ett generationsskifte övertog de nuvarande ägarna företaget 2006. Sedan dess har det ständigt utvecklats med ökad omsättning, vinst och antal anställda har ökat. Lycksele Industriservice är ett gott föredöme och en riktig hantverksindustri som är av vital betydelse för väldigt många andra företag i Lycksele.

Årets Företagare i Lycksele är

Ulf Backlund, Hannes Färnstrand, Niklas Bengtsson

MOTIVERING (pdf) »

Visa filmklipp »


Årets Butik Lycksele-Handel 150

Vinnaren utses av Lycksele Handel

Kriterier:
– Butiken ska ha god lönsamhet, inga betalningsanmärkningar samt sunda finanser under den senaste 3-års perioden.
– Butiken ska vara väletablerad
– Arbeta med aktiv personalpolitik
– Att genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för Lycksele.

De nominerade, visa filmklipp:

Nordemans Bil

Nordemans Bil AB

Hos Nordemans Bil och Bil Nord arbetar idag cirka 45 personer. Kundbasen är från Lycksele samt inlandskommunerna. Nätet har blivit en alltmer viktig försäljningskanal mot kunderna. Man satsar självklart på god service till sina kunder, men nyckeln till framgångarna är personalen. Dessa erbjuds olika former av friskvård för ett bra engagemang och välmående. Satsningarna på personalen bidrar givetvis till det goda engagemanget och den låga personalomsättningen, har man börjat på Nordemans Bil blir man oftast kvar

Tillsammans med servicemarknadschef Tomas Långström arbetar man målmedvetet med att ge alla kunder en mycket god service. Målsättningen- att alla skall var utomordentligt nöjd.

Man har bland annat ett eget gym för personalen. Man deltar aktivt i föreningslivet med samma inriktning som generalagenten och dessutom sponsrar man några talangfulla individuella idrottare. Nordemans Bil har ett gott samarbete med övriga företag och yrkesprogrammen på Tannbergskolan, som man anser levererar mycket kompetenta medarbetare.

Med anor från slutet av 50 talet är Nordemans Bil är auktoriserad återförsäljare för Audi, Volkswagen, Volkswagen Transportbilar och Skoda. Dessa märken tillsammans står för marknadens bredaste sortiment.

SK Möbler

SK Möbler

SK Möbler slog upp sina portar 1995 och har sedan dess sålt möbler, belysning och heminredning. Samuel Sikström, som redan i unga år älskade att sälja, levde sin dröm fullt ut då han startade SK Möbler tillsammans med Kristina Johansson. Sedan ett antal år tillbaka är han ensam ägare av butiken och de sista åren har dessutom varit lite extra innehållsrika när hans dåvarande butik drabbades av en brand. Trots det var han snabbt i gång igen i provisoriska lokaler och sedan 2014 drivs SK Möbler i en uppfräschad butikslokal där Samuel och hans medarbetare tar emot sina kunder med hög kompetens och gott värdskap. Antalet anställda har under åren ökat från dåvarande 2 anställda till i dag 5 ½.  Samuel ser positivt på framtiden och han fortsätter att drömma och planera – vad det blir får framtiden utvisa.

 

Villa Veja

Villa Veja

Idé och handelsgård

Den ekonomiska föreningen startades upp 1999 av nio kvinnor med stort intresse för hantverk. I dag består styrelsen av sex personer varav fyra är kvar sedan starten.  Konceptet bygger på att personer lämnar in sina alster till försäljning sedan ett produktråd fattat beslut. Cirka 100 inlämnare finns från Kurravaara i norr till Vetlanda i söder. Förutom den grundläggande affärsidén att driva handelsgård jobbar den ekonomiska föreningen aktivt med att dels främja och inspirera inlämnare att gå från hobby till att starta företag och dels att bedriva ett aktivt samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att stötta personer som vill hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Personalen som faktiskt är ansiktet utåt för butiken är väldigt viktig och betydelsefull. Villa Veja har ett flexibelt arbetssätt och försöker alltid hitta lösningar för grupper och besökare, även om det är på självaste nyårsdagen.

På bild: Ann-Christin Dahl och Monica Lundmark. Saknas på bilden: Annalena Norberg, Ewa Carlewald, Ewa Östergren, Gudrun Holmgren


Årets Export/Importföretag VHK-logo bla-sv 150

Vinnaren utses av Västerbottens Handelskammare, styrelsens västra kretsen


Priset:
Syftet med priset är att visa på goda exempel av exporterande företag samt att stimulera fler företag att utveckla sin verksamhet genom att satsa på exportverksamhet.

Kriterier:
Priset tilldelas ett företag som med hänsyn till sina resurser, på ett betydande sätt har utvecklat sin verksamhet genom att lyckas på en internationell marknad.
Företaget ska under de senaste åren ha ökat sin exportandel vilken ska uppgå till en betydande del av omsättningen

Företaget ska ha sitt säte i Lyckseleregionen.

Vinnare: Nordic Culvert AB

Årets import/exportföretag 2015

MOTIVERING »
Visa filmklipp »


Årets Tillväxtföretag lse kommun4-f 150

Vinnaren utses av Tillväxt- och planeringsutskottet, Lycksele kommun

Kriterier:
1. Tillväxtföretag är företag som:
– Ökar omsättningen
– Nyanställer
– Går med vinst
– Arbetar med jämställdhet som en tillväxtfaktor
2. Kriterierna gäller för den senaste treårsperioden och företaget ska drivas på heltid.
3. Företaget bedrivs som aktiebolag.
4. Företaget ska vara stabilt och med sunda finanser
5. Företaget ska både vara verksamt och ha sitt säte i Lycksele Kommun
6. Priset kan omfatta företag med ett flertal eller få anställda
7. Företag som leds av både kvinnor eller män ska nomineras

De nominerade, visa filmklipp

Autoblå

Vinnare 2015Auto Blå AB

Företaget som snart firar 25 år startades med fokus på personbilar. Bilförsäljning och bilverkstad var inriktningen fram till 2010 då företaget slutade med bilförsäljning och satsade på verkstad och skoter/ATV försäljning, vilket var en lyckad satsning. Det som ytterligare stärkte bolaget var samarbetet med Mekonomen verkstad. Det har lett till ökad sysselsättning och att företaget i dag är inne i en expansiv fas. Lokalerna räcker inte till så var uppmärksam på att det börjar hända grejer ute på Auto Blå 2016! Här arbetar man också aktivt med marknadsföring, kompetensutveckling hos medarbetarna och att nå nya målgrupper genom att bidra till att öka både skoterkunskap och skoterintresse hos tjejer i Lycksele.  Kundvård och god service är något som Auto Blå prioriterar högt.

MOTIVERING »

Lycksele Bildemontering

Lycksele Bildemontering

Lycksele Bildemontering är sedan 2003 ett familjeägt företag där Ulf Jonsson är VD. Företaget har sedan dess satsat rejält på webbutveckling och internet sedan man 2006 inrättade ett nytt datasystem. 2012 öppnades en webshop och nu levererar man bildelar till Turkiet, USA – ja, till världens alla hörn. Bildemonteringen blir i och med detta en stor kund till Bussgods och Posten genom att skicka totalt 10 000 kolli per år! Ett samarbete ihop med det 29 största demonteringarna i Sverige gör att man via webben har tillgång till varandras lager och kunden får hjälp att hitta sin produkt oavsett vem man kontaktat. I dag har företaget 17 anställda inom verkstad och sälj och de tar hand om fordon som antingen är gamla och ska skrotas eller som är försäkringsskador. Och finns det någon hund som vaktar på området? Nej, modern kameraövervakning är det så klart, Lycksele Bildemontering är ju i framkant när det gäller teknik!

DEAB

DEAB

Digital Equipment AB
2004 började Michael Larsson driva företaget i egen regi. Den huvudsakliga inriktningen är försäljning av kopiatorer men kaffemaskiner är på sistone den produkt som kraftigt ökat i försäljning. I Västerbottens inland sker de flesta affärerna och Michael och hans två medarbetare sköter både leveranser och telefonsupport till sina kunder. De nya och större lokalerna som finns vid Lyckseles södra infart är mer anpassade för att klara hanteringen av alla maskiner, så logistiken går allt snabbare. Därför finns planer på att nyanställa men Michael har också andra idéer som han just nu funderar på att förverkliga inom den närmaste tiden.

 


Årets Hållbarhetsföretag Region Västerbotten

Vinnaren utses av Region Västerbotten

Kriterier:

Årets Hållbarhetsföretag är ett företag som genom medvetet arbete med hälso-, miljö- eller jämställdhetsfrågor byggt en stabil grund för långsiktigt bestående verksamhet.

De nominerade, visa filmklipp

Maxmoduler

Maxmoduler AB

Maxmoduler gör bod- och modultillverkningar. Fabriken präglas av smarta flöden tillsammans med positiv, proffsig, noggrann och entusiastisk personal. Produkterna är av god kvalitet och företaget är service- och lösningsinriktat. Företaget är väl medvetet om trenden kring energibesparingar som byggbranschen genomgår. Man hittar egna vägar att ansluta sig till trenden och även hur den kan utvecklas. Det finns ett långt gånget tänk kring hur bodar och moduler kan konstrueras för att vara så energibesparande som möjligt, bland annat genom användning av högisolerat material, snålspolande armaturer, nattsänkning på värme och ventilation och mycket mer. Detta leder till att Maxmodulers bodar är 50 procent energisnålare än standardbodar.

Vindelåns Snickeri

Vinnare 2015Vindelåns snickerier

Vindelåsens snickeri är ett tredje generationens företag med Kunderna, medarbetare och bygden i fokus. Man tillverkar ytter- och innerdörrkarmar till kunder på den nordiska marknaden samt de brittiska öarna. Företaget har en stark ekonomi, är en stimulerande och utvecklande arbetsplats och har en skonsam miljöpåverkan. Produktionen är toppmodern och effektivitetsmaximerad för att både medarbetare, kund och miljö ska må bra. LEAN är välintegrerat i det vardagliga arbetet, vilket bland annat minimerar överproduktion, väntan, transport, felaktiga processer, onödiga rörelser, och outnyttjat humankapital.

MOTIVERING »

BizTrue

BizTrue AB

BizTrue har utvecklat en innovativ internetbaserad ekonomitjänst. Detta resulterar i att traditionellt revisorsarbete med stora mängder pappershantering och fysiskt resande försvinner. Tjänsten erbjuder bokföring, rapporter och ekonomiskt underlag anpassat för såväl små som större företag. Tjänsten effektiviserar kundernas arbete och ger snabba och relevanta resultat. All funktionalitet ligger i molnet och det enda som behövs för att ett företag ska få full koll på sin ekonomi är internetuppkoppling.


Årets Mediepris PR logo rgb 150 Lokaltidningen 150

GuldKalasets Mediepartners, Lokaltidningen och Pop & Rock delar i år ut priset Årets Mediepris. Syftet är att premiera ett företag eller en organisation som arbetat aktivt för att synas i mediebruset.

Kriterier:

Kriterier för Årets mediepris är: Årets medieprisvinnare är ett företag/organisation som genom sin offensiva marknadskommunikation stärkt sitt eget varumärke och samtidigt bidragit till att sätta Lycksele på kartan i positiv bemärkelse. Vinnaren ska vara verksam i Lycksele kommun.

Vinnare: Hotell Lappland

Årets Mediepris 2015

MOTIVERING »
Visa filmklipp »


Årets Microföretag

Vinnaren utses av Företagarna, Lycksele Handel, Västerbottens Handelskammare, Region Västerbotten och Lycksele kommun.

Kriterier:

Årets Microföretag är ett företag med max 4 medarbetare inkl ägare, som genomfört nyetablering, lanserat ny produkt eller tjänst, eller på annat sätt väckt positiv uppmärksamhet.

Vinnare: Budhas KaffeRosteri

3 Arets mikroforetag 2015

MOTIVERING »
Visa filmklipp »

 


Årets Guldklimp

Vinnaren utses av Företagarna, Lycksele Handel, Västerbottens Handelskammare, Region Västerbotten och Lycksele kommun

Kriterier:

Årets Guldklimp är ett företag eller en person som genom sitt agerande och sitt engagemang bidragit till positiv utveckling i kommunen eller hjälpt någon annan att lyckas bättre i sitt företagande. En guldklimp delar med sig av sin erfarenhet och kunskap, engagerar sig även utanför den egna verksamheten, bidrar med sitt nätverk och gläds åt andras framgång.

Vinnare: Nina Lindberg

Årets guldklimp 2015

MOTIVERING »
Visa filmklipp »

Scroll to top