En gemensam fest med guldkant för hela Lyckseles näringsliv

Guldkalaset 2017
©Akvafjell
previous arrow
next arrow

Utmärkelser och nomineringar 2012

Årets Företagare

Vinnare utses av Företagarna

Priset
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun logo regnet
och som fungerar som en förebild för andra företagare.

Kriterier:
Företagaren ska…

inneha ett betydande ägande av företaget
aktivt driva företaget
ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
ha uthålligt god lönsamhet
inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

De nominerade: Se även video här >>

Esbjörn Lindberg logo regnet Vinnare 2012 – Mikael Hansson Tommy Nilsson
Esbjorn 500 mikael 500 Tommy2 500
Lindbergs Energi & VVS
Lindbergs Energi & VVS arbetar tillsammans med beställare, brukare, driftspersonal etc. för att tillsammans ta fram smarta och energisnåla VVS-tekniska lösningar. Mångårig erfarenhet av fastighets-, energi- och industriprojektering är en enorm styrka vid val av systemlösningar inom klimat, energi och industriprocesser. Verksamheten omfattar huvudprojektledning, VVS-projektledning och byggledning samt projektering, besiktningar och rådgivning inom VVS- och energitekniska områden
  Mikael Hansson Åkeri AB
Företaget kör timmertransporter för Norra Skogsägarna i sex inlandskommuner. En av företagets fem lastbilar är stationerad i Storuman, övriga i Lycksele. När arbetet med timmertransporter påbörjades 1996-97 var volymen ca 3 500 m3 per månad. Idag uppgår volymen till 12-18 000 m3 per månad. Mikael, som varit ensam ägare sedan starten 1989, har idag åtta anställda. Motivering >>>
  Happy Homes
Happy Homes är färgbutiken som sätter kunden i focus och tänker service med devisen lokalt, enkelt och personligt. Förutom butik finns snickare, matt –
läggare, kakelsättare och målare, därmed erbjuder Happy Homes sina kunder en helhetslösning. Förutom butiken i Lycksele ingår nu även Happy Homes Storuman i företaget vilket gör att personalen kommer att utökas.

Årets Butik

Vinnaren utses av Svensk Handel logo regnet

Kriterier:
– Butiken ska ha god lönsamhet, inga betalningsanmärkningar samt sunda
finanser under den senaste 3-års perioden.
– Butiken ska vara väletablerad
– Arbeta med aktiv personalpolitik
– Att genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för Lycksele.

De nominerade: Se även video här >>

Lena Bovin logo regnet Vinnare 2012 – Marlen Wallin, Joacim Eriksson Elisabeth Önnerlöf
Tiara1 500 Colorama2 500 Sture 2 500
TIARA Smycken
Tiara smycken är en butik som startade år 2005 i Lycksele. I butiken finns smycken och klockor i Skandinavisk design i varierande prisklasser för både kvinnor och män. År 2009 utökade Tiara Smycken med en webshop, tiarasmycken.se för att bredda kundunderlaget. Här finns kunder från både Sverige och andra länder. Hos Tiara smycken finns alltid tid att ge en personlig service med det lilla extra, så att varje person ska känna sig välkommen!
  Colorama Lycksele
Colorama Lycksele är med sin nyrenoverade och inspirerande butik en glädje att besöka när man vill renovera hemma eller på jobbet. I butikens breda sortiment finns det mesta. Hos den kunniga personalen finns färgsättnings designer, fasadexperter, målare och mattläggare, allt för att kunden ska få ett lyckat slutresultat. Motivering >>>
  STURE 34
Sture34 är en klädbutik i centrala Lycksele som grundades år -99 av Elisabeth Önnerlöf som forfarande äger och driver butiken med stort engagemang. Idag jobbar butiken med ca 20 olika varumärken blandat på dam och herr – allt för att få ett så brett sortiment som möjligt. För lite mera än ett år sedan bytte Sture34 (fd mixup) namn och flyttade till en ny lokal, vilket blev ett rejält lyft för butiken. Framtiden ser alltså ljus ut och kommande nyheter är både en ny hemsida samt en webbutik.

Årets Export/Importföretag

Vinnaren utses av Västerbottens Handelskammare, styrelsens västra kretsenlogo regnet

Priset:
Syftet med priset är att visa på goda exempel av exporterande företag samt
att stimulera fler företag att utveckla sin verksamhet genom att satsa på
exportverksamhet.

Kriterier:
Priset tilldelas ett företag som med hänsyn till sina resurser, på ett betydande sätt
har utvecklat sin verksamhet genom att lyckas på en internationell marknad.
Företaget ska under de senaste åren ha ökat sin exportandel vilken ska uppgå
till en betydande del av omsättningen

Företaget ska ha sitt säte i Lyckseleregionen.

De nominerade: Se även video här >>

André Sandström logo regnet Vinnare 2012 – Rune och Manuela Linder  Kenneth Edlund
Andre1 500 Protec1 500 Kenneth 500
NCP AB
”Nordic Comfort Products AB importerar och säljer möbler för offentlig miljö med skola, hotell, restauranger och företag som slutkunder. Stolar och bord är huvudprodukterna. André på NCP ansvarar för återförsäljarnätet runt om i Sverige där bla Kinnarps återfinns som kund. Huvudbolaget finns i Norge.”
  PowerChem Scandinavia AB
Varumärkena Pro-Tec, Powermaxx och Nano är nu etablerade i hela Scandinavien och i och med expansionen sammanfattas hela verksamheten under namnet Power-Chem Scandinavia. Företaget importerar och exporterar högprestandaprodukter för rengöring av olje-, bränsle- och kylsystem till åkerier, verkstads- och butikskedjor. PowerChem Scandinavia AB ansvarar även för utbildning av Pro-Tec medarbetare i hela Scandinavien.
Motivering >>>
  Lightforce Sweden AB
Lightforce Sweden AB har agenturer för flera olika leverantörer. Försäljningen sker genom återförsäljare i Sverige och Norden. Bland produkterna märks kolvar från KKC, kikarmontage från Warne och Contessa Alessandro, skjutstöd från
Primo och jakttillbehör från Mossy Oaks. Optiska produkter från Kahles Helia, Nightforce Optics och Vortex Optics samt belysning från Lightforce Australia. Bolaget växer stadigt och räknar med en omsättningsökning på ca 20% under 2012.

Årets Tillväxtföretag

Vinnaren utses av Tillväxt- och planeringsutskottet, Lycksele kommunlogo regnet

Kriterier:
1. Tillväxtföretag är företag som:
– Ökar omsättningen
– Nyanställer
– Går med vinst
– Arbetar med jämställdhet som en tillväxtfaktor
2. Kriterierna gäller för den senaste treårsperioden och företaget ska
drivas på heltid.
3. Företaget bedrivs som aktiebolag.
4. Företaget ska vara stabilt och med sunda finanser
5. Företaget ska både vara verksamt och ha sitt säte i Lycksele Kommun
6. Priset kan omfatta företag med ett flertal eller få anställda
7. Företag som leds av både kvinnor eller män ska nomineras

De nominerade: Se även video här >>

Bo Viklund, Tomas Rahm logo regnet Vinnare 2012 – Lennart Nilsson Stefan Nordström, Elisabeth Nordström
Med 500 Lennart Nilsson cartesia 500  Lycksele-platpr 500
Medicinkonsulten AB
Hälsocentral Lyckseles enda privata hälsocentral! Verksamheten är primärvård, alltså hemsjukvård, MVC, BVC, sjukgymnastik, ja allt som en hälsocentral ska tillhandahålla. Dessutom utförs resevaccinationer för alla som vill. 4300 patienter är listade hos Medicinkonsulten vilket är en stor ökning efter att hälsoval infördes 2011. Därför har lokalerna byggts om och utökats och likaså personalstyrkan.
  Cartesia GIS AB
Cartesias huvuduppgift är att, baserat på sin expertkunskap inom Geografisk IT, ta fram tjänster och produkter som ska göra kundens och människans vardag enklare. Cartesia arbetar inom en mängd branscher, från offentlig sektor och samhällsplanering till skog, entreprenad, logistik och industri. Kundens arbetsuppgifter blir med vår hjälp mer stimulerande och effektiva med följd att beslut blir mer korrekta och rättvisa. Tillsammans med våra kunder värnar vi speciellt om miljön och en hållbar utveckling. Motivering >>>
  Lycksele Plåtprodukter AB
LPP är ett familjeföretag som sedan starten 1979 haft legotillverkning som företagets huvudsakliga inriktning. Specialiteten är tunnplåtsarbeten i olika material upp till 10 mm tjocklek. Ambitionen är att vara en samarbetspartner i alla led från ritning till färdig produkt med komplett tillverkning inklusive ytbehandling. Maskinparken, i väl anpassade lokaler, är modern och passar såväl långa som korta serier.

Årets Microföretag

Vinnaren utses av Företagarna, Svensk Handel, Västerbottens Handelskammarelogo regnet
och Lycksele kommun.

Kriterier:
Årets Microföretag är ett företag med max 3 medarbetare inkl ägare, som under
2011 tex genomfört nyetablering, lanserat ny produkt eller tjänst, eller på annat
sätt väckt positiv uppmärksamhet.

Vinnare: Se även video här >>

Läs motivering >>

 Årets Guldklimp

Vinnaren utses av Företagarna, Svensk Handel, Västerbottens Handelskammarelogo regnet
och Lycksele kommun

Kriterier:
Årets Guldklimp är ett företag eller en person som under 2011 genom sitt
agerande och engagemang varit ett stort stöd och bidragit till att någon annan
lyckats bättre i sitt företagande. En guldklimp delar med sig av sin erfarenhet
och kunskap, bidrar med sitt nätverk och gläds åt andras framgångar.

Vinnare: Se även video här >>

Läs motivering >>

 Årets Hållbarhetsföretag

Vinnaren utses av Företagarna, Svensk Handel, Västerbottens Handelskammarelogo regnet
och Lycksele kommun

Kriterier:
Årets Hållbarhetsföretag är ett företag som genom medvetet arbete med hälso-,
miljö- eller jämställdhetsfrågor byggt en stabil grund för långsiktigt bestående
verksamhet.

Vinnare: Se även video här >>

Läs motivering >>

Scroll to top