Program 2017

Årets program är under planering. Självklart blir även årets prolog intressant och aktuell ur ett Lyckseleperspektiv.